Tutkimus ja tiedonkeruumenetelmät

* Tiedonkeruumenetelminä käytämme sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. 

1. Perinteiset kvantitatiiviset menetelmät

 • kirjoituspöytätutkimukset
 • kirjekyselyt
 • puhelinhaastattelut
 • henkilökohtaiset haastattelut
 • vakiintuneet arvo- ja asennemittaukset

2. Uudemmat menetelmät

 • internetin kautta tehtävät kyselyt
 • mobiilin kautta tehtävät kyselyt

3. Kvalitatiiviset menetelmät

 • focus ryhmät
 • syvähaastattelut
 • teemahaastattelut
 • projektiiviset tekniikat
 • tarinoiden kirjoittaminen
 • observointi      
 • NLP-työkalut (=Neuro-Linguistic Programming)

  
Rian Oy
Oksasenkatu 6 A 30, 00100 Helsinki | puh. +358 40 533 0690