Såhär fungerar vi 

  • Vi tror att det bakom varje framgång ligger lika mycket logik och fakta som känslobetingade beslut och intuition.
  • Vi litar på enkla sanningar och lösningar –också då komplicerade problem utreds.
  • För oss är det avgörande att komma så nära människan som möjligt, djupt in i hennes sinne och känslovärld.
  • Vi vill ta reda på motiven till människans beteendemönster samt försöka förstå de känslor som verkar i bakgrunden under människans olika livsskeden.
  • Vi tror att det företag som bäst känner till sin kundkrets, sina konsumenter, sina samarbetskumpaner och sin personal också upplever de största framgångarna i framtiden.

 


  
Rian Oy
Oksanengatan 6 A 30, 00100 Helsingfors, Finland | Telefon: +358 40 533 0690