Undersökningsmetoder och insamling av data

* För datainsamlingen använder vi både kvantitativa och kvalitativa metoder.

1) Traditionella kvantitativa metoder

 • skrivbordsundersökningar
 • brevförfrågningar
 • telefonintervjuer
 • personintervjuer
 • etablerade värde- och attitydbarometrar

2) Nya kvantitativa metoder

Förfrågningar gjorda via Internet

 • expertpaneler: Rian Ab:s Läkar Online-panel
 • konsumentpaneler Online
 • uppdragsgivarens egna paneler, t.ex. kunder, partners, personalen och övriga intressentgrupper

Förfrågningar gjorda via mobiltelefoner

3) Kvalitativa metoder

 • temaintervjuer
 • focus grupper
 • djupintervjuer
 • projektiva tekniker
 • skriva berättelser
 • observering
 • NLP-verktyg (=Neuro-Linguistic Programming)

 


  
Rian Oy
Oksanengatan 6 A 30, 00100 Helsingfors, Finland | Telefon: +358 40 533 0690