Rian Oy

Vårt företag är grundat i mars år 2003 och vårt primära verksamhetsområde är marknadsundersökningar.
Vi gör såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar –skräddarsydda enligt kundens behov.
Vi bereder både helhetslösningar gällande företagets undersökningsstrategier och riktade undersökningar för speciella behov. Våra internationella kontakter inom branschen möjliggör ett globalt samarbete vid marknadsundersökningar.

  
Rian Oy
Oksanengatan 6 A 30, 00100 Helsingfors, Finland | Telefon: +358 40 533 0690